Copyright 2019 - Kowalski Dariusz

 

Korepetycje z OLIMP SCHOOL to bardzo wysoki poziom nauczania
i gwarancja sukcesu. Uczniowie mają możliwość pracy z doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
która ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą:

 

NAUCZYCIELKA MATEMATYKI

z wieloletnim stażem pracy w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu w pracy oraz posiadanym cechom osobowości ma sukcesy w nauczaniu dzieci i młodzieży
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(dysleksja,  dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
Umiejętnie organizuje pracę dydaktyczną i wdraża na zajęciach różne formy aktywności uczniów rozbudzając ich ciekawość do poszerzania zainteresowań oraz stymulując do samorozwoju. Cechuje ją twórcze podejście do nauczania, co w połączeniu z aktywnym wsłuchiwaniem się w potrzeby ucznia zapewnia uzyskanie satysfakcjonujących wyników. Tworzy sprzyjającą atmosferę poprzez pozytywną motywację do uczenia się oraz budowanie poczucia własnej wartości ucznia. Nauczyciel z pasją.

 

NAUCZYCIEL HISTORII, HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
ORAZ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE|
z wieloletnim doświadczeniem pracy w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Egzaminator maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Dzięki znakomitej umiejętności nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą,
a także indywidualnemu podejściu do każdego z uczniów nauczanie
i przygotowanie do egzaminów jest bardziej efektywne.

 

W OLIMP SCHOOL istnieje możliwość wykupienia pojedynczej lekcji korepetycji, jak również wybór jednego spośród atrakcyjnych pakietów.

 

Cennik korepetycji:

 

Dla uczniów ze szkoły

Czas lekcji /min

Cena brutto/zł

·        podstawowej,

·        gimnazjalnej,

·        ponadgimnazjalnej,

·        przygotowanie do matury na poziomie podstawowym

 

60

50

90

75

120

100

·        przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

60

60

90

90

120

120


Dla uczniów ze szkoły

Rodzaj pakietu

Cena brutto/zł

·        podstawowej,

·        gimnazjalnej,

·        ponadgimnazjalnej,

·        przygotowanie do matury na poziomie podstawowym

 

6h * 60 min

280

6h * 90 min

430

6h * 120 min

580

·        przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

6h * 60min

340

6h * 90 min

520

6h * 120 min

700