Copyright 2017 - Joomla 3.5 Templates - Kowalski Dariusz

 

Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL jest organizatorem ogólnopolskich konkursów skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursów jest:

 • rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów,
 • pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania  i przedstawiania informacji,
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności,
 • promowanie osiągnięć uczniów,
 • podniesienie samooceny uczniów,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 • inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Konkursy przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Nagrody:

W kwietniu 2017 r. każdy uczestnik konkursu otrzymał za:

I miejsce – dyplom finalisty i nagrodę
II – III miejsce – dyplom uznania i nagrodę
od IV miejsca – dyplom uczestnictwa.

Ponadto wszyscy uczniowie z województwa śląskiego otrzymali słodkie nagrody ufundowane przez MIESZKO S.A. z Warszawy. Wydawnictwo ,,SUPEŁEK'' przekazało dla uczestników konkursów ze szkół podstawowych czasopisma z krzyżówkami i łamigówkami.

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału
                  w kolejnych edycjach konkursów ...
 

Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL dla uczniów z Łodzi i okolic organizuje korepetycje na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z:

 • matematyki,
 • historii,
 • historii i społeczeństwa,
 • wiedzy o społeczeństwie.

Gwarantuję:

 • skuteczną pomoc w nadrobieniu zaległości, opanowaniu bieżącego materiału i pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • dobre przygotowanie do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego,
 • perfekcyjne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,
 • pracę z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
  która ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • sprzyjającą atmosferę na zajęciach,
 • poszerzenie wiedzy o materiał wykraczający poza program nauczania obowiązujący w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferuję dojazd do ucznia.

OLIMP SCHOOL
właściciel - Wioletta Szubka